วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม
620526_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม.mp3