วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620506_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3