วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตามงคลของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตามงคลของพระ
620519_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตามงคลของพระ.mp3