วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย
620518_06_ปกิณกะธรรมถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย.mp3