วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๔ แนวทางปฏิบัติวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๔ แนวทางปฏิบัติวิชากสิณจิต
620518_09_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๔แนวทางปฏิบัติวิชากสิณจิต.mp3