วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย
620531_01_ปกิณกะธรรมเพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย.mp3