วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ(เทศน์ ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ
620501_03_เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ.mp3