วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย
620501_05_ปกิณกะธรรมบูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย.mp3