วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี(เทศน์ ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี
620518_03_เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี.mp3