วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา
620505_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา.mp3