วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ
620501_04_ปกิณกะธรรมเพียรทำความดีไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ.mp3