วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

งานสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนได้พบพระศาสนาเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนได้พบพระศาสนาเป็นที่พึ่ง
620512_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนได้พบพระศาสนาเป็นที่พึ่ง.mp3