วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
620518_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา.mp3