วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ(เทศน์ ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ
620519_05_เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ.mp3