วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาโกเมนมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล
620525_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล.mp3