วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๓ การวางอารมณ์ใจคล้ายพระอริยะในการฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๓ การวางอารมณ์ใจคล้ายพระอริยะในการฝึกมโนมยิทธิ
620511_07_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๓การวางอารมณ์ใจคล้ายพระอริยะในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3