วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย
610714_07_ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3