วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ
610727_07_ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ.mp3