วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
610727_10_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา.mp3