วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๑)

๑๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถในพระพุทธศาสนา
610719_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถในพระพุทธศาสนา.mp3