วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การสะสมกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม
610715_06_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม.mp3