วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็มและทุกสิ่งเป็นไปตามบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๑)

๖ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็มและทุกสิ่งเป็นไปตามบุพกรรม
610706_01_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็มและทุกสิ่งเป็นไปตามบุพกรรม.mp3