วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้
610714_08_ปกิณกะธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้.mp3