วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
610727_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา.mp3