วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
610729_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3