วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-เทศน์เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
610729_03_เทศน์เจริญทานศีลภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล.mp3