วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา(เทศน์ ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-เทศน์บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา
610727_05_เทศน์บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา.mp3