วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
610727_11_ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัยและละความยินดีพอใจไว้เสมอ.mp3