วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์
610714_05_ปกิณกะธรรมบุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์.mp3