วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อัญเชิญพระเข้าโบสถ์วัดตาลเดี่ยว ด้วยเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๑)

๑๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอัญเชิญพระเข้าโบสถ์วัดตาลเดี่ยว ด้วยเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ
610719_01_ปกิณกะธรรมอัญเชิญพระเข้าโบสถ์วัดตาลเดี่ยวด้วยเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ.mp3