วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญในขันธ์ ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในขันธ์ ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
610714_09_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในขันธ์๕ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3