วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
610728_07_ปกิณกะธรรมพึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ.mp3