วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้(เทศน์ ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้
610715_03_เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้.mp3