วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตั้งจิตถวายทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตถวายทานเพื่อมรรคผล
610701_03_ปกิณกะธรรมตั้งจิตถวายทานเพื่อมรรคผล.mp3