วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เห็นโทษของร่างกายจึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๑)

๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของร่างกายจึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ
610708_01_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของร่างกายจึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ.mp3