วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา
610729_07_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา.mp3