วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระปิดตา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระปิดตา
610727_08_ปกิณกะธรรมพระปิดตา.mp3