วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง
610721_03_เทศน์ขันธ์๕เป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3