วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
610727_01_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง.mp3