วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สัมโมทนียกถา ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๑)

๑๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถา ณ วัดตาลเดี่ยว
610719_02_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาณวัดตาลเดี่ยว.mp3