วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-เทศน์คุณของศีล
610722_03_เทศน์คุณของศีล.mp3