วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล
610729_01_ปกิณกะธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล.mp3