วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมั่นใคร่ครวญคิดถึงความตายเสมอ มิใช่แค่ฟัง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๑)

๒๐ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญคิดถึงความตายเสมอ มิใช่แค่ฟัง
610720_01_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญคิดถึงความตายเสมอมิใช่แค่ฟัง.mp3