วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พอใจในการทำความดีเพื่อพระนิพพานในชาตินี้(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพอใจในการทำความดีเพื่อพระนิพพานในชาตินี้
610705_01_ปกิณกะธรรมพอใจในการทำความดีเพื่อพระนิพพานในชาตินี้.mp3