วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทานและงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานและงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
610721_04_ปกิณกะธรรมทานและงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3