วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
610728_04_ปกิณกะธรรมทำจิตสงบไม่ถือมงคลตื่นข่าว.mp3