วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยใจตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยใจตั้งมั่น
610705_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยใจตั้งมั่น.mp3