วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
610728_06_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล.mp3