วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรผล(นิทาน ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรผล
610722_05_นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรผล.mp3