วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานละความผูกพันในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานละความผูกพันในการเกิด
610728_01_ปกิณกะธรรมอธิษฐานละความผูกพันในการเกิด.mp3